سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
[ و فرمود : ] آن که گفتن ندانم واگذارد ، به هلاکتجاى خود پاى درآرد . [نهج البلاغه]